#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhân viên văn phòng dưới sự quản lý của một lão trưởng phòng dâm dục là những ngày nước lồn lênh láng của em nhân viên hàng ngon. Giờ giải lao hôm đó bắt đầu chuỗi ngày địa ngục dục vọng đối với cô gái trẻ khi chỉ có một mình tăng ca làm nốt công việc được giao, hắn ta cố tình giao cho em ấy nhiều việc để em ấy phải ở lại làm thêm và hắn sẽ thực hiện kế hoạch biến em ấy thành thú vui hầu hạ mình. Hắn bệnh hoạn đến nỗi trong ngăn tủ luôn đầy đủ những dụng cụ kích dục để có thể khiến cho nhân tình của mình khổ sở trong sự sung sướng nhục dục.

Diễn viên tham gia phim

N/A